اثر جدیدی از راث ویر

اثر جدیدی از راث ویر نویسنده کتاب های زن کابین ۱۰ و جنگل تاریک تاریک.

رمانی سرشار از دلهره برای کسانی که میخواهند آدرنالین خونشان بالا برود.

فهرست