از تازه های شمشاد

من در دوره کارشناسی، از رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شدم. دوست داشتم داستان نویس شوم، داستان نویس نشدم. ولی در عوض جذب خدمات انسانی و کمک رسانی شدم. در ابتدا مددکار اجتماعی و سپس مشاور بالینی بودم و در نهایت از مقطع دکترای روان شناسی سلامت و طب رفتاری فارغ التحصیل شدم.

در این کتاب علایق خود را به صورت ترکیبی از مشاوره، روان شناسی و داستان نویسی به شما ارائه خواهم داد. من در ترکیب داستان و حکایت با چاشنی علم و فلسفه برای کمک به بهبود سلامت عاطفی دیگران مهارت دارم.

فهرست