ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

از تازه های شمشاد

من در دوره کارشناسی، از رشته ادبیات انگلیسی فارغ التحصیل شدم. دوست داشتم داستان نویس شوم، داستان نویس نشدم. ولی در عوض جذب خدمات انسانی و کمک رسانی شدم. در ابتدا مددکار اجتماعی و سپس مشاور بالینی بودم و در نهایت از مقطع دکترای روان شناسی سلامت و طب رفتاری فارغ التحصیل شدم.

در این کتاب علایق خود را به صورت ترکیبی از مشاوره، روان شناسی و داستان نویسی به شما ارائه خواهم داد. من در ترکیب داستان و حکایت با چاشنی علم و فلسفه برای کمک به بهبود سلامت عاطفی دیگران مهارت دارم.

فهرست