اعتراف

بدون آنکه به نقاشی نگاه کنم ،اعتراف را میخوانم: هیچ وقت اجازه نمیدهم کسی مرا بدون آرایش ببیند.از روزی میترسم که بمیرم و به هنگام تشییع جنازه چهره ام بدون آرایش باشد.البته من یقین دارم که سوزانده میشوم زیرا لغزش های زیادی داشتم که مطمئنم پس از مرگ ،دامن گیرم میشود.

کتاب “اعتراف” دومین اثری بود که از خانم کالین هوور خوندم و میتونم بگم که مثل اثر قبلی ساده و روان بود .و داستانِ کتاب رو دوست داشتم.

“کالین هوور” نویسنده ی داستان های پیچیده و فلسفی و معما گونه نیست

پس اگر دنبال رمانی با این صفات هستید ، نوشته های خانم هوور انتخاب شما نیستن.

این کتاب توسط “گودریدز” جایزه ی بهترین کتاب از نگاه خوانندگان رو گرفت.و از پرفروش های #نیویورک_تایمز بود.

ماجرای کتاب هم درمورد دختریه که بصورت ناخواسته با نقاشی مرموز وارد رابطه ی عاطفی میشه و…

متن و عکس: @hasti_daily_reads

فهرست