اولین روز چالش سحرخیزی

سحرخیزی اولین‌گام برای ‌تحول زندگی‌تان است. بعد از سحرخیز شدن زنجیره ای از رویدادها در زندگی شما ایجاد می شود که تمام زندگی شما را تغییر می دهد.

تغییر نیازمند این است که عمداً بر خلاف احساس‌تان عمل کنید. اگر بتوانید در یکی از حوزه‌های زندگی به این مهارت دست پیدا کنید، خواهید توانست در تمام حوزه‌های دیگر نیز از آن استفاده کنید. سحرخیز شدن مستلزم تغییر است. شما سالها عادت داشته اید تا هر وقت دلتان خواست بخوابید اما حالا تصمیم گرفته اید راس ساعت به خصوصی بیدار شوید و این برای شما عمل کردن بر خلاف احساس تان است. احساس تان به شما می گوید: “الان زود است بهتر است زنگ ساعت را خاموش کنی و بخوابی” اما شما می خواهید بر خلاف آنچه که احساس تان به شما می گوید عمل کنید.

 

اگر بتوانید این تغییر را طی چالش ۳۰ روزه در خود ایجاد کنید و به فردی سحرخیز تبدیل شوید، نشان می‌دهد که شما قدرت درونی انجام هر کاری را که لازم باشد، دارید.

این مسئله به شما قدرت شخصی می‌دهد. اما اگر نمی‌توانید از تخت‌خواب بیرون بیایید و تسلیم احساس تان می شوید، هرگز نخواهید توانست سایر تغییراتی را که می‌خواهید، در زندگی خود ایجاد کنید.

 

سحرخیزی اولین گامی است که باید برای به دست آوردن کنترل زندگی، بردارید. اگر این گام ساده را بردارید و صبح خود را در اختیار بگیرید، زنجیره‌ای از رویدادها را شروع خواهید کرد که باعث خواهد شد در تمام جنبه های زندگی تان تغییر ایجاد کنید.

فهرست