اگر او را می شناختی

نویسنده: امیلی الگار
برگردان: بهاره پژومند

۳۱۲ صفحه

 «داستان خوب و قانع کننده‌ی الگار درباره‌ی تنگناهای خانوادگی مناسب علاقه‌مندان داستان‌های زنان است که به دنبال چیزی اندکی قوی‌تر می‌گردند.» (بوک لیست)

«هوشمندانه و پر پیچ و خم… امیلی الگار این سه شخصیت را به شیوه‌ای نامتعارف گرد هم می‌آورد و تریلری روان شناختی خلق می‌کند که از هر نظر با کتاب‌های دیگر این ژانر قابل قیاس است. سطوری را دریاببد که در آن‌ها مرزهای زندگی بی‌نقص و دورغ تمام عیار درهم می‌آمیزند. پیچش نهایی داستان مبهوت‌تان می‌کند و بی‌صبرانه منتظر کتاب بعدی الگار خواهید شد.» (بوک تریب)

فهرست