بازاریابی از صفر تا موفقیت به روایت کامیار شادمانفر

نوشته کامیار شادمانفر

۶۶ ص.

یک بازاریاب موفق باید واقع بین باشد و فروش خود را با شرایط روز تطبیق دهد. اغلب مردم خریدار کالا نیستند، بلکه اغلب نام آن را می خرند. و از بُعد دیگری می‌توان گفت که مردم خریدار کالا نیستند، بلکه به جای آن منافع آن کالا برایشان مهم است و آن را می‌خرند.

کالا هر اندازه که خوب باشد به خودی خود فروش نمی‌رود و اینجاست که یک بازاریاب خوب می‌تواند هنر خود را نشان دهد و آن کالا را به دست مصرف‌کننده برساند.

بحث فروش با بازاریابی فرق دارد به طوری که فروش یک بار صورت می‌گیرد اما بازاریابی با فروش را دوباره و دوباره و می‌توان گفت…

فهرست