داستان خرس های پاندا

داستان خرس های پاندا

(به روایت یک ساکسیفونیست که معشوقه ای در فرانکفورت دارد)

ماتئی ویسنیک

مترجم: هانیه رجبی

زن: اسم یه شهر رو به من بگو که دوست داشتنی توش زندگی کنی

مرد: فرانکفورت،اونجا یه باغ وحش بزرگ هست.

زن: خب،پس تو زندگی بعدیت تو یه خرس پاندا خواهی شد

مرد: و تو؟

زن: منم می آو فرانکفورت دیدنت

 

موضوع:  نمایش نامه فرانسه قرن ۲۰

قطع:  جیبی

سال انتشار:  ۱۳۹۷

فهرست