دختری در جنگ 

برنده جایزه الکس در سال ۲۰۱۶

نامزد دریافت بهترین کتاب سال ۲۰۱۵ نشریه لس آنجلس تایمز 

 

عکس از محمود مسگرانی

فهرست