ده درصد شاد‌تر

ده درصد شاد‌تر

دن هریس

مترجم: محمد غفوری

“صدای درونم یک احمق است”.

هرچند که معتقدم حقیقت دارد. صدای درون من می تواند به معنای واقعی خسته کننده باشد. به جرئت می گویم که صدای درون شما هم همین‌طور است. اغلبِ ما چنان شیفته ی مکالمه ای بی وقفه با خودمان شده ایم که حتی نمی دانیم صدایی در درون ما وجود دارد. من به شخصه از وجود چنین صدایی مطلع نبودم تا این که قدم در مسیرِ توصیف شده در این کتاب گذاشتم.

داستان از دوره ای آغاز می شود که به صدای درونم اجازه دادم تا از کنترل خارج شود و هیاهو به پا کند. اوایل دوره ی کاری ام بود؛ گزارشگری مشتاق، کنجکاو، جاه طلب و البته تازه کار بودم که اثری از او باقی نماند. تمامی این ها در یکی از خجالت آور‌ترین لحظات زندگی ام به اوج خود رسیدند.

 

تعداد صفحات : ۳۷۰ صفحه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۹۲-۶۱-۳

فهرست