دوباره فکر کن

کتاب پیش رو نوعی متفاوت از کتاب های تجاری است که برای افراد مختلف – از کسانی که تا به حال حتی تصور راه اندازی تجارت نداشتند تا آنهایی که از قبل تجارت موفق خود را دارند. متناسب است. برای کارآفرینان سختگیر، افراد زرنگ و فعال دنیای تجارت متناسب است. افرادی که حس می کنند برای راه اندازی، رهبری و موفقیت ساخته شده اند. البته همچنین برای صاحبات معتدل تر کسب و کارهای کوچک نیز مناسب است. افرادی که شاید جزء دسته اول نباشند، اما هنوز کسب و کارشان در مرکز توجه آنان قراردارد. افرادی که به دنبال فرصتی برای کار بیشتر، هوشمندانه تر و ضربه به رقبا هستند. این کتاب حتی برای آنهایی که در کارهای روزمره اشتغال دارند و دائما در رویای ساخت کسب و کار شخصی خودشان به سر می برند، متناسب است. ممکن است آنها کارشان را دوست داشته باشند، اما رئیسشان را نه. یا ممکن است فقط خسته شده باشند. آنهایی که دوست دارند کار مورد علاقه شان را انجام دهند و بابت آن درآمد کسب کنند. در نهایت، کتاب پیش رو برای همه آنهایی است که هیچگاه به برپایی کسب و کار مخصوص خودشان فکرنکردند. کسانی که شاید گمان می کنند برش کافی را ندارند. آنهایی که فکر میکنند زمان، سرمایه و یا ایده برای موفقیت در این راه ندارند. شاید فقط از قدم گذاشتن در این مسیر هراس دارند. پاشاید فکر میکنند تجارت کلمه ای آلوده است. به هردلیلی که باشد. این کتاب برای آنها نیز هست.

فهرست