دیدخوانی و دیدسرایی

یعقوب صحاف

کتاب دیدخوانی و دیدسرایی تنها با انگیزه‌ی سهولت آموزش سلف به هنرجویان موسیقی به شیوه‌ی کودکان و نوجوانان تدوین گردیده است.

 

اطلاعات بیشتر:

دسته بندی: موسیقی

تعداد صفحات: ۹۱ صفحه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۴۹۳۹۷۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴

 

دانلود کل آلبوم CD 1 در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

دانلود تکی CD 1

Track01

Track21

Track41

Track02

Track22

Track42

Track03

Track23

Track43

Track04

Track24

Track44

Track05

Track25

Track45

Track06

Track26

Track46

Track07

Track27

Track47

Track08

Track28

Track48

Track09

Track29

Track49

Track10

Track30

Track50

Track11

Track31

Track51

Track12

Track32

Track52

Track13

Track33

Track53

Track14

Track34

Track54

Track15

Track35

Track55

Track16

Track36

Track56

Track17

Track37

Track57

Track18

Track38

Track58

Track19

Track39

Track59

Track20

Track40

 

 

دانلود کل آلبوم CD 2 در یک فایل زیپ با لینک مستقیم

دانلود تکی CD ۲

Track01

Track19

Track37

Track02

Track20

Track38

Track03

Track21

Track39

Track04

Track22

Track40

Track05

Track23

Track41

Track06

Track24

Track42

Track07

Track25

Track43

Track08

Track26

Track44

Track09

Track27

Track45

Track10

Track28

Track46

Track11

Track29

Track47

Track12

Track30

Track48

Track13

Track31

Track49

Track14

Track32

Track50

Track15

Track33

Track51

Track16

Track34

Track52

Track17

Track35

Track53

Track18

Track36

Track54

 

فهرست