زندگی خود را دوباره بیافرینید

برنامه ای کاربردی برای پایان بخشیدن به رفتارهای منفی و بازیابی احساسی خارق العاده

آیا گرفتار «تله زندگی» هستید؟ و آیا به سمت رابطه با افرادی کشیده شده اید که مغرور یابی عاطفه هستند؟ و آیا به دلیل ترس طردشدن از سوی دیگران، از نشان دادن شخصیت واقعی خود واهمه دارید؟ و آیا در برابر اشخاص اطراف خود احساس کمبود می کنید؟ و آیا همیشه آسودگی و فراغت خود را در جهت تلاش برای بهترین بودن قربانی می کنید؟

دو روانشناسی پیشگام آمریکا به شما نشان خواهند داد که که چگونه میتوانید به وسیله روش های کاربردی و هیجان انگیزی که زندگی شما را دگرگون می کنند، خود را از این «تله»های مخرب رها سازید.

دکتر جفری ای. یانگ، بنیانگذار و مدیر مراکز شناخت درمانی در شهر نیویورک و بخش «فیرفیلد» و همچنین عضو هیئت علمی بخش روانشناسی دانشگاه کلمبیا میباشد. وی سخنرانی بین المللی و شناخته شده در زمینه شناخت درمانی است که در شهر «ویلتون» واقع در ایالت «کتکتیکوت» زندگی می کند.

 

فهرست