سه شنبه ها با موری

سه شنبه ها با موری، آخرین کلاس درس استاد پیری است که هفته ای یکبار در خانه اش برگزار می شد. موضوع درس “معنای زندگی” ست و چون کتابی ندارد، بر اساس تجربه ی استاد تدریس می شد. کلاسی که تنها یک شاگرد داشت و در پایان به جای مراسم فارغ التحصیلی، مراسم تدفین برقرار شد. کتابِ Tuesdays with Morrie (سه شنبه ها با موری) مقاله ای ست از آموخته های شاگردِ این #کلاس. ?? … .

بخش هایی از کتاب: موری گفت: ” منظورم از اینکه آدم باید فرهنگ خودش را بسازد این است. نمی گویم آدم باید تمام قواعد اجتماعش را ندیده بگیرد. مثلا من لخت توی خیابان نمی روم. از چراغ قرمز رد نمی شوم. از این چیزهای کوچک تبعیت می کنم. ولی چیزهای بزرگتر مانند طرز فکر و ارزشها را آدم باید خودش انتخاب کند. نمی توانی بگذاری یکی دیگر، یا اجتماع اینها را برایت تعیین کند.” 

فهرست