سوار بر قطار تنهایی

سوار بر قطار تنهایی

مصطفی تجلی

«سوار بر قطار تنهایی» مجموعه اشعار شاعر معاصر ایرانی، مصطفی تجلی (-۱۳۵۶) است.

 

اطلاعات بیشتر:

دسته بندی: شعر معاصر

تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۹۲-۱۹-۴

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

فهرست