شش ماه برای رسیدن به ۶ رقم

شش ماه برای رسیدن به ۶ رقم

پیتر ووگد

ترجمه: علیرضا ارجاع

در هر شرایط اقتصادی و در هر جایگاهی که هستید، این سریعترین راه برای رسیدن به مقصدی است که می خواهید.

 

همه چیز تغییر کرده است. اصول و قوانینی که در گذشته یاد گرفته اید دیگر جوابگو نیستند. اگر یک کارآفرین، بازاریاب، و یا یک فروشنده حرفه ای هستید که برای به دست آوردن موفقیت و درآمد بیشتر مصمم است، این کتاب تنها نسخه ای است که به آن احتیاج دارید.

یک کلمه برای تعریف این کتاب کافی است، فوق العاده، این کتاب مملوء از استراتژی ها و تکنیک هایی است که منجر به دستاوردهای عظیم می شود. اگر می خواهید در شش ماه آینده درآمد میلیونی داشته باشید، این اولین کتابی می تواند باشد که به شما کمک می کند.

هال الرود، نویسنده کتاب پرفروش صبح جادویی

فهرست