مثل فلوکستین های بیست

مثل فلوکستین های بیست

لیلا کیانی کیا

موضوع اصلی: ادبیات

موضوع فرعی: شعر نو

پاهایت را برگردان از دلشوره های نرفته ی زنی برگرد با تکه هایی از شناسنامه ام خط بکش مرزها را ما بی سرزمین نبودیم عزیزم تکه های دیگری را بردار تا چراغ ها را بیدار کند و ماه را بکشاند به نقاشی کودکی

فهرست