نفر بعدی که در بهشت ملاقات میکنید: جدیدترین کتاب میچ آلبوم

این کتاب ادامه داستان «در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند»، می باشد که بعد از ۱۵سال نوشته شده است.

در کتاب «در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند»، دنیا شیفته ادی شد، کهنه سربازی که در شهربازی به تعمیر دستگاه ها مشغول بود و جان خود را برای کمک به دختربچه ای به نام آنی از دست داد. سفر ادی در بهشت به وی آموخت که هر زندگی چه ارزشی دارد. 

حالا در ادامه این روایت، میچ آلبوم از داستان زندگی آنی پرده برمیدارد. آنی که بعد از تصادف دستش را از دست می دهد، با عمل پیوند به زندگی باز می گردد. اما او زندگی سیاهی را پیش رو دارد، زندگی ای که باید طعم تحقیر شدن ها را بچشد و با احساس تلخکامی مادر کنار بیاید. آنی در جوانی کنار عشق قدیمی اش پائولو قرار میگیرد و باور می کند که به خوشبختی رسیده است، اما او نمی دانست سرنوشت ۱۵سال به دنبالش بوده و حکایت غریبی در انتظارش است.

فهرست