نگرانی را از خود برانیم

نگرانی را از خود برانیم

لویس لووی

مترجم: جمیله فاضل

دسته بندی: کتاب عمومی

موضوع اصلی: روانشناسی

موضوع فرعی: ذهن و روح

 

بسیاری از ما در طول زندگی، دل‌واپسی‌ها و خستگی‌ها و نگرانی‌های خود را چنان بر تن می‌کنیم که گویی لباس عید است و یا این که یک جوری مد است. باور کنید که این طور نیست. واقعیت این است که چرا لباس شادی و عشق را بر تن نکنیم؟ زمان آن رسیده است که دل‌پریشی‌های خودمان را از تن خارج کنیم و به لباس رضایت درآییم.

 

فهرست