هی، صبر کن…

هی، صبر کن…

جیسون

محمد حسینی مقدم

این کتاب داستان دو دوست در دوران کودکی است. دورانی که به ظاهر مجموعه ای است از تابستان های تنبل و کش دار. دورانیکه به بازی کردن و کتاب خواندن و فکر کردن به آینده می گذرد. آینده ای که برای بچه ها بی نهایت است، در دور از دسترس که فقط انبوهی از احتمالات را در خود دارد. و بعد ناگهان در یک لحظه اتفاقی می افتد که همه چیز را بهم میریزد…

کارهای این کارتونیست نروژی ترکیبی است که ناتورالیسم سرخوشانه و رئالیسم جادویی که با سبکی خاص در پرداخت بصری روایت همراه شده است. کتاب «هی، صبر کن…» می تواند نمونه خوبی برای معرفی آثار احساس برانگیر اما دلگیر کننده این هنرمند باشد.

آثار جیسون شعرند. شعری که در عین زیبایی ترسناک است و در عین اینکه رستگاری را نوید می دهد سرشار از ناامیدی است او هم زمان کافکا و کیتس جهان کمیک استریپ است. «شرمن الکسی»

مراقب باشید پیش از اینکه شروع به خواندن کتاب کنید خوب فکر کنید این کتاب بسیار زیباست و در عین حال قلب شما را خواهد شکست. «دیلن هاراکس»

فهرست