پیش از آنکه مال تو باشیم

پیش از آنکه مال تو باشیم

لیزا وینگیت

مترجم: علیرضا ارجاع

… داستان دیگری شورع شد. حماسه‌ای از نوزاد دختری با موهای طلایی، که همان‌طور که سابقه کثیف جورجیا تنا نشان می‌دهد او را پس از تولد فورا از مادرش جدا کرده بود. مدارک جعلی امضا می‌شوند و یا خیلی ساده به مادر خسته گفته می‌شد که نوزادش مرده است. نوزاد در دستان جورجیا قرار دارد و به طور مخفیانه به خانواده‌ای داده می‌شود که ادعا می‌کنند فرزند آن‌هاست و رازشان را همان‌جا دفن می‌کنند. دختر کوچولو به جودی میرزاستافورد تبدیل می‌شود.

 

تعداد صفحات : ۳۸۴ صفحه

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۳۹۲-۶۹-۹

فهرست