کتاب خاطرات روزانه‌ی بوکوفسکی

کتاب، خاطرات روزانه‌ی بوکوفسکی است که بیشتر شامل رفتنش به مسابقات اسب‌سواری و نویسندگی و ارتباطش با انسان‌هاست. مثل همیشه طنز گزنده‌ی بوکوفسکی از کنار هیچ‌چیز به سادگی رد نمیشه. ‌

‌از کتاب:

هر بار به کسی پول بدهید تا به شما بگوید چکار کنید، یک بازنده هستید و این شامل روان‌پزشکت، روانشناست، دلال و حتا معلم مدرسه و افراد دیگر هم می‌شود. هیچ‌درسی بهتر از این وجود ندارد که بعد از شکست دوباره خودت را جمع‌وجور کنی و به کارت ادامه بدهی. ص۵۸

‌هیچوقت یک دوست واقعی پیدا نکردم. رابطه با زنان هم همیشه امیدوار کننده بود اما فقط در شروع ماجرا. حتا همان اوایل این موضوع را فهمیدم و جست‌وجوی دختر رویاها را کنار گذاشتم. فقط کسی را می‌خواستم که کابوس نباشد. ص۱۱۶

‌‌

?ناخدا برای ناهار رفته و ملوانان کشتی را تسخیر کرده‌اند

✏چارلز بوکوفسکی

?علی همتیان

?نشر شمشاد ؛ انتشارات محقق

چاپ اول: ۱۳۹۷، رقعی

۱۳۶ صفحه

قیمت: ۱۹٫۵۰۰

فهرست