فقط در ۵ ثانیه زندگی‌ات را تغییر بده…

 

من زمانی این قانون را کشف کردم که زندگی من در شرف از هم پاشیدن بود.

همه چی… وقتی می گویم همه، یعنی:

ازدواج من، دارایی هایم، شغلم و اعتماد به نفسم، همه و همه در ورطه نابودی قرار داشتند.

مشکلاتم آن قدر بزرگ بودند که هر روز صبح با هر بار از خواب بیدار شدن از نو شروع می شدند.

در حقیقت آن زمانی بود که این قانون شروع شد، این قانون را کشف کردم تا بتوانم به کمک آن کلید خاموش شدن غفلت را فشار دهم.

فهرست