منتشر شد: شش ماه برای رسیدن به ۶ رقم

“اگر اعتماد بنفس نداشته باشید همیشه راهی برای باختن پیدا خواهید کرد. 

بدانید که رقیب همیشگیِ شما شخص درون آینه است.”

#پیتر_ووگد ، جوانِ کارآفرین و میلیونر خودساخته ای که معتقد است با تلاش و بکار گیری فرمول خاصِ خودش در هر شرایط اقتصادی و در هر جایگاه اجتماعی که هستید، در مدت شش ماه به هدفی که در سر دارید دست پیدا خواهید کرد.

یک نابغه بدون نقشه در هر مکانی ممکن است گم شود، اما یک فرد معمولی بوسیله نقشه راهش را به هر کجا که بخواهد پیدا می کند، این کتاب نقشه ی رسیدن به موفقیتِ شماست.

?از کتابفروشی های معتبر بخواهید?

فهرست