وبلاگ – کاشی

پیداکردن چیکا

اخبار
بدون دیدگاه
  چیکا! اگر می‌توانستم در آن لحظات دست ببرم، قطعاً زمانش را طولانی‌تر می‌کردم. کاری می‌کردم که آن‌قدر در آن…

بیلی

اخبار
بدون دیدگاه
ما همیشه با عشق فریب می خوریم، زخمی می شویم و گاهی غم بر وجودمان چیره می شود، اما باز…

اعتراف

اخبار
بدون دیدگاه
بدون آنکه به نقاشی نگاه کنم ،اعتراف را میخوانم: هیچ وقت اجازه نمیدهم کسی مرا بدون آرایش ببیند.از روزی میترسم…
فهرست