آنا گاوالدا

باهم بودن همه چیز است آنا گاوالدا مترجم: شهرزاد ضیائی کتاب «با هم بودن همه‌چیز است» آنا گاوالدا در فرانسه طرفداران زیادی پیدا کرده و به چند زبان هم ترجمه شده است. منظور از با هم بودن در این رمان، تنها رابطه عاشقانه نیست بلکه رابطه‌ای انسانی است و دلیل محبوبیتش هم همین است. مفاهیمی...
فهرست