آتش و خشم

آتش و خشم مایکل وولف مترجم: شهرزاد ضیایی مایکل وُلف در کتاب جنجال‌برانگیزش، «آتش و خشم»، پرده از وقایع درون کاخ سفید ترامپ برمی‌دارد. او گزارشی از هیجده ماه اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به صورت مکتوب در اختیار خواننده قرارمی‌دهد. اطلاعاتی که با رفت‌وآمد به کاخ و با مکالمه با شخص رئیس‌جمهور، کارکنان...
فهرست