تورج صیادپور

نیمی از من اینجا نیست تورج صیادپور نیمی از من اینجا نیست مجموعه شعر و عکس که به همت تورج صیادپور گردآوری شده و توسط انتشارات شمشاد به چاپ رسیده است. محمد علی بهمنی، علیرضا روشن، مهدی فرجی، محمدصادق یارحمیدی، زهرا حاصلی و علی وحدانی نویسندگان شعرها هستند. از جمله کتاب‌های تورج صیادپور می‌توان به...
فهرست