دفتر نقطه ای بولت ژورنال

دفتر نقطه ای بولت ژورنال قطع : رقعی صحافی : گرم تعداد صفحه : ۱۰۰ برگ جلد : گالینگور کاغذ : بالک سوئدی
فهرست