سه‌شنبه‌ها با موری

سه‌شنبه‌ها با موری میچ آلبوم مترجم: شهرزاد ضیائی میج آلبوم در «سه‌شنبه‌ها با موری» داستان استاد عزیزش را برای شما تعریف می‌کند. استادی که در آخرین روزهای زندگی‌اش تشنه آموختن و دانستن است تا خودش را هرچه بیشتر به کمال انسانی برساند. شاگرد هر سه‌شنبه برای ملاقات با استاد به دیدارش می‌رود و این دیدارها...
فهرست