علی مَرد

علی مَرد (سرگذشت پژوهشی سردار شهید چزابه) ملیحه بذری کتاب «علی مَرد» ملیحه بذری اثری با موضوع دفاع مقدس است که سرگذشت پژوهشی سردار رشید چزابه شهید حسن علیمردانی را روایت کرده‌است. بذری داستانش را از زمان تولد حسن آغاز کرده و سرگذشت او را تا زمان شهادتش روایت کرده است. او در این کتاب...
فهرست