فاطمه (الهه) اسکندرزاده

بریژیت اوبر مترجم: فاطمه (الهه) اسکندرزاده الیز، هنگام انتظار برای برگشت پرستارش، با ویرژینی، دختری هفت ساله آشنا می‌شود که اطلاعات نگران کننده‌ای در مورد قتل کودکان که برادرش هم جزو آنهاست می‌دهد. دختر کوچولو می‌گوید «قاتل جنگل» آنها را کشته است و تا زمانی که قاتل فعال باشد، هرکسی را ممکن است بکشد. لازم...
فهرست