قاسم صنعوی

آخرین ضربه آرشه آرتور کانن دویل مترجم: قاسم صنعوی «آخرین ضربه آرشه» مجموعه‌ای از ماجراهای شرلوک‌هلمز اثر سر آرتورکانن دویل (۱۹۳۰-۱۸۵۹) نویسنده انگلیسی است. کانن دویل که نام واقعی‌اش آرتور ایگناتیوس کانن دویل بود در سال ۱۸۵۹ در ادیمبورگ واقع در اسکاتلند متولد شد. نیاکانش کاتولیک‌هایی بودند که از فرانسه به آن جا کوچ کرده...
فهرست