لیلا کیانی کیا

مثل فلوکستین های بیست لیلا کیانی کیا پاهایت را برگردان از دلشوره های نرفته ی زنی برگرد با تکه هایی از شناسنامه ام خط بکش مرزها را ما بی سرزمین نبودیم عزیزم تکه های دیگری را بردار تا چراغ ها را بیدار کند و ماه را بکشاند به نقاشی کودکی موضوع اصلی: ادبیات موضوع فرعی:...
فهرست