ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

مارتین مدوز

مارتین مدوز ترجمه علیرضا ارجاع مارتین میدوز نام مستعار نویسنده‌ای است که زندگی‌اش را وقف رشد شخصیتی خود کرده است. او به‌طور مداوم با ایجاد سختی‌های متفاوت و برگزیدن چالش‌های بزرگ سعی می‌کند جنبه‌های مختلفی از شخصیت خود را نمایان کند. در طول سال‌ها تلاش او توانسته ۴۰ ساعت بدون آب و غذا دوام بیاورد،...
فهرست