ماری کندو

ماری کندو اسکات سوننشین مترجم: امید آفاق نیا ماری کندو یک متخصص مرتب سازی، نویسنده ی پرفروش، ستاره ی تلویزیونی، کاندیدای امی و بنیان گذار کن ماری مدیا است، که به مردم کمک می کند خانه های نامرتب خود را به فضاهای آرامش بخشی تبدیل کنند. او به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد بانفوذ مجله...
فهرست