محدثه عطاریان

شاد هلمستتر مترجم: محدثه عطاریان چرا با این‌که کلیدهای زیادی برای موفقیت وجود دارد، اما آن‌ها هیچ دری را نمی‌گشایند؟ چرا قفسه‌های پُری از پرفروش‌ترین کتاب‌های خودیاری وجود دارند؟ چرا بسیاری از مردم در عملی‌ساختن این ایده‌های بزرگ موفق نشده‌اند؟ یا چنان‌چه این ایده‌ها برای مدت‌زمانی بازدهی داشته باشند، چه عواملی باعث توقف آن‌ها می‌شود؟...
فهرست