مصطفی تجلی

آینه و چند داستان دیگر هاروکی موراکامی مترجم: مصطفی تجلی «آینه و چند داستان دیگر» نام کتابی از هاروکی موراکامی (-۱۹۴۹) است که ۱۵ داستان این نویسنده موفق ژاپنی را در خود جای داده‌است. موراکامی در ایران با داستان «کافکا در کرانه» شناخته شد. او چهار مجموعه داستان کوتاه دارد که از سوی منتقدان و...
فهرست