نیکوس کازانتزاکیس

باغ سنگی نیکوس کازانتزاکیس مترجم: قاسم صنعوی «باغ سنگی» رمانی نوشته نیکوس کازانتزاکیس (۱۹۵۷-۱۸۸۳ ) نویسنده، شاعر، خبرنگار، مترجم و جهانگرد یونانی است. او نویسنده‌ای است که دغدغه‌جامعه بشری را داشته و عمیقا به تحلیل آنها پرداخته‌است. وی به مارکسیسم- لنینیسم گرایش داشت، اما هیچ‌گاه عضویت هیچ حزب کمونیستی را نپذیرفت. او در سال ۱۹۶۵...
فهرست