نیک اورتنر

ملودی معجزه‌آسای انگشتان نیک اورتنر مترجم: نورا حسینی «چر این حرف را به او زدم... دوباره؟» «چرا آن غذا را خوردم... دوباره؟» «چرا روزش نکردم... دوباره؟» «چرا پول ندارم... دوباره؟» «چرا مستأصل (یا عصبانی، سردرگم، دستپاچه، نگران، خسته یا هر چیزی دیگری) هستم... دوباره؟» و البته اینجا دارم از کلمات ساده­ ای استفاده می­کنم. فکر...
فهرست