پرویز خرسند

رنگ عشق پرویز خرسند آن که من دوست‌اش دارم هنوز به دنیا نیامده‌است. اما در همه‌ی رنگ‌ها او را می‌بینم. آن‌قدر بزرگ است که وقتی بیاید من و دنیا دیگر تنها نیستیم. او به اندازه‌ی عشق من بزرگ است. «رنگ عشق» عاشقانه‌های پرویز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار، متولد ۱۳۱۹ مشهد است که پس از پیروزی...
فهرست