ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

پرویز خرسند

رنگ عشق پرویز خرسند آن که من دوست‌اش دارم هنوز به دنیا نیامده‌است. اما در همه‌ی رنگ‌ها او را می‌بینم. آن‌قدر بزرگ است که وقتی بیاید من و دنیا دیگر تنها نیستیم. او به اندازه‌ی عشق من بزرگ است. «رنگ عشق» عاشقانه‌های پرویز خرسند، نویسنده و روزنامه‌نگار، متولد ۱۳۱۹ مشهد است که پس از پیروزی...
فهرست