پیتر ووگد

شش ماه برای رسیدن به ۶ رقم پیتر ووگد ترجمه: علیرضا ارجاع در هر شرایط اقتصادی و در هر جایگاهی که هستید، این سریعترین راه برای رسیدن به مقصدی است که می خواهید. همه چیز تغییر کرده است. اصول و قوانینی که در گذشته یاد گرفته اید دیگر جوابگو نیستند. اگر یک کارآفرین، بازاریاب، و...
فهرست