چگونه کمال گرا نباشیم؟

چگونه کمال گرا نباشیم؟ (راهی جدید به سوی خودباوری، زندگی بدون ترس و رهایی از کمال گرایی) استفان گایز برگردان: نرگس محمدی ۲۴۴ ص. استفان گایز، نویسنده کتاب «چگونه کمال گرا نباشیم؟» سال های بسیاری است که در زمینه ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته...
فهرست