کاش کسی جایی منتظرم باشد

کاش کسی جایی منتظرم باشد آنا گاوالدا مترجم: شهرزاد ضیائی «کاش کسی جایی منتظرم باشد» نوشته آنا گاوالدا (- ۱۹۷۰) مجموعه سیزده داستان کوتاه فرانسوی است که از متن انگلیسی تحت عنوان "I wish someone were waiting for me somewhere " به فارسی برگردانده شده است. گاوالدا از معروف‌ترین داستان‌نویسان حال حاضر فرانسه است که...
فهرست