ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

یادش بخیر مادرم

یادش بخیر مادرم (مرگ‌اندیشی، سوگواره‌ها و مادرانه‌های شعر پارسی) سید خلیل حسینی عطار سید وحید حسینی عطار «یادش بخیر مادرم؛» مجموعه ای از اشعار پارسی با مضمون مرگ اندیشی، سوگواره ها و مادرانه‌ها، اثری مشترک از وحید و خلیل حسینی عطار است که در دو بخش نوشته شده‌است. بخش اول به جستارهایی دربارهٔ مرگ‌اندیشی و...
فهرست