یک تجربه‌ وسیع و شخصی‌

نویسنده : رکسان گی مترجم : بهاره پژومند ۳۸۳ ص. کتاب پیش رو گزیده‌ای است از مقالات کتاب Bad Feminist که با توجه به فضای فرهنگی کشورمان انتخاب و ترجمه شده‌اند. رکسان گی نویسنده، منتقد ادبی و استاد دانشگاه در آمریکا است. او با کتاب فمینیست بد به شهرت جهانی رسید. از جمله کتاب‌های دیگر...
فهرست