۳۶۵ روز با بودا: تامل و تفکرات روزانه، بازتابی برای هر روز سال

۳۶۵ روز با بودا: تامل و تفکرات روزانه، بازتابی برای هر روز سال ویلیام ورای مترجم: علی بهفروز کتاب «۳۶۵ روز با بودا» که توسط ویلیام ری گردآوری شده است، دربردارنده تعالیم ۲۵۰۰ ساله بودا است که بعد از اسلام و مسیحیت دارای بیشترین پیروان است. تعالیم بودا بر ویژگی‌های مشترک انسان‌ها استوار است و...
فهرست