1مانند امپراتور روم فکر کن

مانند امپراتور روم فکر کن ⁩نویسنده: دونالد رابرتسون مترجم: نازنین فاطمه سوداگر ۳۱۴ صفحه در بلاروزگارِ زندگی معاصر، کمتر انسانی وجود دارد که از اضطراب، افسردگی و دیگر پریشان‌حالی‌های مختصِ زندگی مدرن رنج نبرد. اما با مروری بر تاریخِ زندگیِ نسل بشر مشاهده می‌شود آدمیانِ روزگارانِ پیشین نیز از دگرگونی‌های زمانه‌ی خویش دچار آشفته‌حالی می‌شده‌اند....
فهرست