روانشناسی

نویسنده: استفان گایز برگردان: نرگس محمدی ۲۴۴ ص. راهی جدید به سوی خودباوری، زندگی بدون ترس و رهایی از کمال گرایی  استفان گایز، نویسنده کتاب «چگونه کمال گرا نباشیم؟» سال های بسیاری است که در زمینه ارتقای راهکارهای رشد شخصی تحقیق کرده و با آمیختن این اصول با تجربیات زندگی خود توانسته است کتاب های...
فهرست