اخبار

  چیکا! اگر می‌توانستم در آن لحظات دست ببرم، قطعاً زمانش را طولانی‌تر می‌کردم. کاری می‌کردم که آن‌قدر در آن لحظات غرق شویم که فراموششان نکنیم. واژه‌ی «خوش‌بودن» را زیاد در زندگی روزمره استفاده نمی‌کنم، اما خوش‌بودن چیزی است که اینجا به دنبالش می‌گردم. حظ‌بردن از کارهای سرگرم‌کننده. خیلی برایم خوشایند است وقتی به عکس‌های...
فهرست