جعبه آیکون

۳ سبک آیکون و ۴ رنگ از پیش تعریف شده

آیکون رنگ اصلی

آیکون رنگ ثانویه

آیکون رنگ کنتراست

آیکون رنگ روشن

بی نهایت رنگ سفارشی

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک آیکون ساده

سبک دایره ای با حاشیه

سبک دایره ای با حاشیه

سبک دایره ای با حاشیه

سبک دایره ای با حاشیه

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

سبک دایره ای توپر

موقیت آیکون ۲

موقعیت آیکون بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موقعیت آیکون بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موقعیت آیکون بالا

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موقعیت آیکون راست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موقعیت آیکون راست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

موقعیت آیکون راست

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

بی نهایت سایزبندی

فهرست